OMEGA TAKSI XIDMƏTI

Taksi sifariş xidməti, daşıyıcı deyil.