fbpx Taksi sifariş xidməti «Omega»
Sürücü olmaq

GİZLİ MƏLUMATLARIN İŞLƏNMƏSİ İLƏ OMEGA TAKSİ XİDMƏT SİYASƏTİ

Bu siyasət İnternet üzərindən avtomatlaşdırma vasitələrindən istifadə edərək Taksi Omega xidməti (bundan sonra Xidmət) tərəfindən fərdi fiziki şəxsıər və digər məxfi məlumatlarının toplanmasını və işlənməsini tənzimləyir.

• Ümumi müddəalar

1. Bu sənəddə aşağıdakı terminlərdən istifadə olunur:

1.1. Şəxsi məlumatlar - birbaşa və ya dolayısı ilə müəyyən və ya müəyyən edilə bilən bir şəxslə (şəxsi məlumatların mövzusu) əlaqəli hər hansı bir məlumat.

1.2. Xidmət fərdi məlumatların emalını müstəqil şəkildə təşkil edən və (və ya) həyata keçirən, habelə fərdi məlumatların işlənmə məqsədlərini, işlənəcək fərdi məlumatların tərkibini, fərdi məlumatlarla həyata keçirilən hərəkətləri (əməliyyatları) müəyyənləşdirən şəxsdir.

1.3. Sayt - elektron kompüterlər və məlumat sistemində olan digər məlumatlar üçün daxil olma İnternet vasitəsilə domen adları və (və ya) tərəfindən Müştərilərə xidmət göstərmək üçün Xidmət tərəfindən istifadə olunan İnternet saytlarını müəyyənləşdirməyə imkan verən şəbəkə ünvanları ilə təmin olunan proqramlar toplusudur. Saytın ünvanı: https://taxiomega.com/az/

1.4. Mobil tətbiq - Xidmətin aparat və proqram kompleksinə inteqrasiya edilmiş və xidmətlərin göstərilməsi üçün sifarişlərin formalaşdırılması prosesinin avtomatlaşdırılmasına imkan verən iOS, Android mobil əməliyyat sistemlərinin nəzarəti altında. Müştərinin cihazında quraşdırılmış ""Taksi Omega: taksiyə sifariş vermə"" elektron kompüterlər üçün bir proqram.

1.5. Xidmətlər - Müştərinin sifarişini qəbul etmək, işləmək və Tərəfdaşa ötürmək və sifarişin icrası barədə Müştəriyə məlumat vermək məqsədi ilə Xidmət tərəfindən Müştəriyə göstərilən informasiya xidmətidir. Xidmətlərin göstərilməsinin mövzusu və qaydası veb saytda yerləşdirilən ictimai təklif şərtləri ilə müəyyən edilir.

1.6. Müştəri - veb saytı, mobil tətbiqetmə və ya Xidmətin abunəçi telefon nömrəsinə zəng edərək xidmətləri sifariş edən və bu məqsədlə şəxsi məlumatlarını təqdim edən bir şəxsdir.

1.7. Tərəfdaş - müstəqil olaraq, şəxsən özü Müştəriyə sərnişin daşınması, malların (yüklərin) çatdırılması, yükləmə-boşaltma əməliyyatlarının aparılması üçün xidmətlər göstərən şəxsdir. Eyni zamanda, Xidmət nəqliyyat təşkilatı deyil və müstəqil olaraq Müştəriyə heç bir nəqliyyat xidməti göstərmir.

1.8. Sifariş - Müştərinin Tərəfdaşlar tərəfindən nəqliyyat xidmətləri göstərilməsi üçün formalaşdırdığı tələb.

1.9. Fərdi məlumatların işlənməsi - toplama, qeyd etmə, sistemləşdirmə, saxlama, dəqiqləşdirmə (yeniləmə, dəyişdirmə), hasilat da daxil olmaqla fərdi məlumatlarla birlikdə avtomatlaşdırma alətlərindən istifadə edərək və ya bu cür vasitələrdən istifadə etmədən həyata keçirilən hər hansı bir hərəkət (əməliyyat) və ya bir sıra hərəkətlər (əməliyyatlar), fərdi məlumatların istifadəsi, ötürülməsi (paylanması, təmin edilməsi, girişi), şəxssizləşdirilməsi, bloklanması, silinməsi, məhv edilməsi.

1.10. Fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış şəkildə işlənməsi - fərdi məlumatların kompüter texnologiyasından istifadə edərək işlənməsi.

1.11. Fərdi məlumatların verilməsi - fərdi məlumatların müəyyən bir şəxsə və ya müəyyən bir dairəyə açıqlanmasına yönəldən tədbirlər.

1.12. Fərdi məlumatların bloklanması şəxsi məlumatların işlənməsinin müvəqqəti dayandırılmasıdır (şəxsi məlumatların dəqiqləşdirilməsi üçün işləmə zərurəti olmadıqda).

1.13. Fərdi məlumatların məhv edilməsi - nəticədə fərdi məlumatların məlumat sistemindəki fərdi məlumatların məzmununun bərpasının mümkünsüz olduğu və (və ya) fərdi məlumatların maddi daşıyıcılarının məhv edildiyi hərəkətlər.

1.14. Fərdi məlumatların məlumat sistemi - verilənlər bazalarında və informasiya texnologiyalarında və onların işlənməsini təmin edən texniki vasitələrdə olan fərdi məlumatların məcmunu.

1.15. Çərəzlər, sayt tərəfindən göndərilən və Müştərinin saytı ziyarət etdiyi kompüterdə, mobil telefonda və ya başqa bir cihazda saxlanılan, Müştərinin hərəkətləri barədə məlumatları saytda saxlamaq üçün istifadə olunan məlumatlardır.

1.16. Cihaz identifikatoru - Müştərinin mobil tətbiqetmənin quraşdırıldığı cihazın özü tərəfindən təmin edilmiş və ya mobil tətbiqetmə tərəfindən hesablandığı cihazı təyin etməyə imkan verən unikal məlumatlar.

2. Müştəri veb sayt, mobil tətbiqdən və ya Xidmətin abunəçi telefon nömrəsinə zəng etməklə sifariş verməklə, mövcud qanunvericiliyin müddəaları ilə belə razılığın tələb olunduğu hallarda, Müştərinin şəxsi məlumatlarının işlənməsi üçün Xidmətə razılıq verilməsi də daxil olmaqla, bu siyasətin şərtlərini qəbul edir.

Şəxsi məlumat

3. Fərdi məlumatların işlənməsi zamanı Müştərinin hüququ vardır:

3.1. Şəxsi məlumatlarının işlənməsi ilə bağlı məlumat almaq, o cümlədən:

3.1.1. Fərdi məlumatların işlənməsi faktının təsdiqlənməsi;

3.1.2. Fərdi məlumatların işlənməsinin hüquqi əsasları və məqsədləri;

3.1.3. Fərdi məlumatların işlənməsi məqsədləri və tətbiq olunan metodlar;

3.1.4. Şəxsi məlumatları işləyən şəxsin adı və yeri, şəxsi xidmətlərə daxil olan və ya fərdi məlumatların Xidmətlə razılaşma əsasında və ya mövcud qanunvericilik əsasında açıqlana biləcəyi şəxslər (Xidmətin işçiləri istisna olmaqla) haqqında məlumatlar;

3.1.5. Fərdi məlumatların müvafiq subyekti ilə əlaqəli işlənmiş fərdi məlumatlar, onların alınması mənbəyi, əgər mövcud məlumatların təqdim edilməsi üçün başqa bir prosedur mövcud qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayıbsa;

3.1.6. Şəxsi məlumatların işləmə şərtləri, o cümlədən saxlama şərtləri;

3.1.7. Mövcud qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hüquqların Müştəri tərəfindən həyata keçirilməsi qaydası;

3.1.8. Keçirilmiş və ya nəzərdə tutulmuş transsərhəd məlumat ötürülməsi haqqında məlumat;

3.1.9. Şəxsi məlumatları Xidmət adından işləyən şəxsin adı və ya soyadı, adı, atasının adı və ünvanı, işləmə həvalə edildiyi və ya belə bir şəxsə həvalə ediləcəyi təqdirdə;

3.1.10. Müvafiq qanunlarda nəzərdə tutulmuş digər məlumatlar.

3.2. Şəxsi məlumatların natamam, köhnəlmiş, qeyri-qanuni, qanunsuz olaraq əldə edilmiş və ya göstərilən işlənmə məqsədi üçün lazım olmadığı təqdirdə, Xidmətdən şəxsi məlumatlarını aydınlaşdırmasını, bloklamasını və ya məhv etməsini tələb etmək, habelə hüquqlarını qorumaq üçün qanunla nəzərdə tutulmuş tədbirlər görmək.

3.3. Müştəri Xidmətin şəxsi məlumatlarını mövcud qanunvericiliyin tələblərini pozaraq və ya başqa şəkildə hüquq və azadlıqlarını pozduğuna inandığı təqdirdə Xidmətin hərəkət və ya hərəkətsizliyindən fərdi məlumatların subyektlərinin hüquqlarının qorunması üzrə səlahiyyətli orqana və ya məhkəməyə müraciət edin.

3.4. Məhkəmələrdə məhkəmə qaydasında zərərlərin ödənilməsi və (və ya) mənəvi ziyanın ödənilməsi daxil olmaqla hüquqlarını və qanuni mənafelərini qorumaq.

4. Fərdi məlumatların işlənməsi zamanı Xidmət aşağıdakıları öhdəsinə götürür:

4.1. Müştərini xahişi ilə aşağıdakı məlumatları təmin edin:

4.1.1. Fərdi məlumatların işlənməsi faktının təsdiqlənməsi;

4.1.2. Fərdi məlumatların işlənməsinin hüquqi əsasları və məqsədləri;

4.1.3. Fərdi məlumatların işlənməsi məqsədləri və tətbiq olunan metodlar;

4.1.4. Şəxsi məlumatları əldə etmək imkanı olan və ya fərdi məlumatların bir razılaşma əsasında və ya federal qanun əsasında açıqlana biləcəyi şəxslər (işçilər istisna olmaqla) adınız və yeriniz;

4.1.5. Mövcud qanunvericilikdə bu cür məlumatların təqdim edilməsi üçün başqa bir prosedur nəzərdə tutulmayıbsa, Müştərinin işlənmiş şəxsi məlumatları, onların alınması mənbəyi;

4.1.6. Şəxsi məlumatların işləmə şərtləri, o cümlədən saxlama şərtləri;

4.1.7. Müştərinin müvafiq qanunla nəzərdə tutulmuş hüquqlardan istifadə etməsi qaydası;

4.1.8. Keçirilmiş və ya nəzərdə tutulmuş transsərhəd məlumat ötürülməsi haqqında məlumat;

4.1.9. Şəxsi məlumatları Xidmət adından işləyən şəxsin adı və ya soyadı, adı, atasının adı və ünvanı, işləmə həvalə edildiyi və ya belə bir şəxsə həvalə ediləcəyi təqdirdə;

4.1.10. Müvafiq qanunlarda nəzərdə tutulmuş digər məlumatlar.

4.2. Müştərinin şəxsi məlumatlarına icazəsiz girişin qarşısını almaq üçün tədbirlərin alınmasını təmin edin.

4.3. Fərdi məlumatların işlənməsi ilə bağlı siyasəti müəyyənləşdirən sənədə, habelə fərdi məlumatların qorunması üçün həyata keçirilmiş tələblərə dair məlumatlara məhdudiyyətsiz giriş dərc edin və ya başqa bir şəkildə təmin edin.

5. Müştərinin fərdi məlumatlarının toplanmasının və işlənməsinin məqsədi Müştəriyə xidmətlərin göstərilməsi üçün Müştəri ilə Xidmət arasında müqavilə bağlamaqdır.

6. Müştərinin fərdi məlumatları elektron daşıyıcılarda saxlanılır və fərdi məlumatların işlənməsi üçün avtomatlaşdırılmış sistemlər istifadə olunur.

7. Xidmət Müştərinin aşağıdakı şəxsi məlumatlarını toplayır və işləyir:

7.1. Tam adı;

7.2. Doğum tarixi;

7.3. Abunəçi telefon nömrəsi;

7.4. Yerləşdiyi ünvanı;

7.5. Elektron poçt ünvanı

8. Aşağıdakı fərdi məlumatlar Müştəri tərəfindən Xidmətə öz mülahizəsinə uyğun olaraq verilə bilər və bunları öz mülahizəsinə görə dəyişdirə və (və ya) silə bilər:

8.1. Tam adı;

8.2. Doğum tarixi;

8.3. Yerləşdiyi ünvanı;

8.4. Elektron poçt ünvanı

9. Müştərinin şəxsi məlumatları aşağıdakı hallarda Xidmət tərəfindən məhv edilir:

9.1. Xidmətlərin göstərilməsinin bitməsindən üç il sonra;

9.2. Müştəri şəxsi məlumatlarının işlənməsinə razılığını geri götürərsə.

10. Müştərinin fərdi məlumatlarının məhv edilməsi, sonrakı bərpa imkanı olmadan həyata keçirilir.

11. Müştərilərin fərdi məlumatlarına giriş yalnız Xidmətlərin göstərilməsi ilə birbaşa əlaqəli şəxslər üçün mümkündür. Digər hallarda, Xidmət Müştərinin fərdi məlumatlarını yaymır, habelə Müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq səlahiyyətli dövlət orqanlarının tələbi ilə fərdi məlumatların verilməsi halları istisna olmaqla, Müştərinin əvvəlcədən razılığı alınmadan onlara üçüncü şəxslərə giriş təmin etmir.

12. Xidmət Müştərinin şəxsi məlumatlarına icazəsiz girişin qarşısını almaq üçün aşağıdakı tədbirləri görür:

12.1. Fərdi məlumatların işlənməsinin təşkili üçün məsul işçiləri təyin edir;

12.2. Müştərinin şəxsi məlumatlarının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün təşkilati və texniki tədbirləri tətbiq edir, yəni:

12.2.1. Fərdi məlumatların informasiya sistemlərində işlənməsi zamanı fərdi məlumatların təhlükəsizlik təhdidlərini müəyyənləşdirir;

12.2.2. İnformasiya sisteminin yerləşdiyi binaların təhlükəsizliyini təmin etmək, bu binalara giriş hüququ olmayan şəxslər tərəfindən bu binalara nəzarətsiz giriş və ya qalma ehtimalının qarşısını alan bir rejim təşkil edir;

12.2.3. Fərdi məlumat daşıyıcılarının təhlükəsizliyini təmin edir;

12.2.4. Rəsmi (əmək) vəzifələrinin icrası üçün zəruri olan fərdi məlumatlara giriş imkanı olan şəxslərin siyahısını təsdiqləyir;

12.2.5. Fərdi məlumatlara icazəsiz girişin qarşısını almaq üçün zəruri olan informasiya təhlükəsizliyi vasitələrindən istifadə edir;

12.2.6. Fərdi məlumatların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün görülən tədbirlərin effektivliyini qiymətləndirir;

12.2.7. Fərdi məlumatlara icazəsiz giriş faktlarının aşkarlanmasını və tədbirlərin görülməsini təmin edir;

12.2.8. Şəxsi məlumatların onlara icazəsiz daxil olması nəticəsində dəyişdirilmiş və ya məhv edilmiş şəxsləri bərpa edir (bu cür bərpa üçün texniki imkan varsa);

12.2.9. Fərdi məlumat məlumat sistemində işlənmiş fərdi məlumatlara giriş qaydalarını müəyyənləşdirir;

12.2.10. Fərdi məlumatların təhlükəsizliyini və fərdi məlumatların informasiya sistemlərinin qorunma səviyyəsini təmin etmək üçün həyata keçirilən tədbirlərə nəzarəti həyata keçirir.

13. Müştəri Xidmətdən şəxsi məlumatlarını aydınlaşdırmağı (yeniləməsini), şəxsi məlumatların natamam, köhnəlmiş, qeyri-qanuni, qanunsuz olaraq əldə edilmiş və ya göstərilən işlənmə məqsədi üçün lazım olmadığı təqdirdə onları bloklamasını və ya məhv etməsini tələb etmək hüququna malikdir, habelə işlənmə razılığını geri götürə bilər. Xidmətə müvafiq sorğu və (və ya) qəbz bildirişi və ya Xidmətin yerləşdiyi yerdəki fərdi təqdimatı ilə sifarişli poçtla yazılı bir sorğu göndərməklə şəxsi məlumatlarını. Xidmət bölmələrinin ünvanları saytın müvafiq hissəsində göstərilir. Göstərilən tələb / tələbdə Müştərinin və ya onun nümayəndəsinin əsas şəxsiyyət sənədinin nömrəsi, göstərilən sənədin verildiyi tarix və məlumat verən orqan, Müştərinin yaşayış yeri, Müştərinin Xidmətlə münasibətlərdə iştirakını təsdiqləyən məlumat (müqavilə nömrəsi, müqavilənin tarixi, şərti şifahi təyinat və (və ya) başqa məlumatlar) və ya Xidmətin fərdi məlumatlarının işlənməsi faktını başqa şəkildə təsdiqləyən məlumatlar, Müştərinin fərdi məlumatlarını aydınlaşdırmaq, bloklamaq və ya ləğv etmək tələbi və ya fərdi məlumatların işlənməsinə razılığın ləğvi barədə bildiriş, Müştərinin və ya onun nümayəndəsinin imzası. Xidmət, alındığı tarixdən etibarən 30 təqvim günü ərzində Müştərinin tələbi / tələbinin mahiyyəti üzrə əsaslandırılmış cavab verməyə borcludur.

Coğrafi yerləşmə məlumatları

14. Xidmət mobil tətbiqetmə vasitəsi ilə Müştərinin yerləşdiyi yer barədə məlumat (coğrafi yerləşmə məlumatları) alır. Geolokasiya məlumatları Xidmətə yalnız mobil tətbiqdən istifadə edildikdə ötürülür. Müştəri öz mülahizəsinə görə mobil cihazının müvafiq parametrlərini dəyişdirərək coğrafi yerləşmə məlumatlarının ötürülməsini qadağan edə bilər.

15. Sifarişin icrası üçün Xidmət Müştərinin əmrini icra üçün qəbul etmiş Tərəfdaşlarına coğrafi yerləşmə məlumatlarını təqdim edir.

Ödəniş məlumatları

16. Tərəfdaşlar tərəfindən göstərilən xidmətləri nəql etmək üçün bank kartlarından istifadə edərək bank köçürməsi yolu ilə Müştəri bank kartını abunəçi telefon nömrəsinə bağlaya bilər. Bank kartının bağlanması Müştəri tərəfindən mobil tətbiqetmədə aşağıdakı məlumatlar göstərilməklə müstəqil şəkildə həyata keçirilir:

16.1. Bank kartı nömrəsi;

16.2. Bank kartının etibarlılıq müddəti;

16.3. Bank kartı sahibinin soyadı və adı;

16.4. Bank kartı təhlükəsizlik kodu.

17. Bank kartlarından istifadə edərək nağdsız ödəniş yolu ilə ödəmə, məxfilik və ödəmə təhlükəsizliyi prinsipləri əsasında beynəlxalq ödəmə sistemləri qaydalarına uyğun olaraq həyata keçirilir. Müştəri tərəfindən verilən məlumatların təhlükəsizliyi prosedurların Ödəniş Kartı Sənayesi Məlumat Təhlükəsizliyi Standartının tələblərinə uyğunluğu ilə təmin edilir və Xidmət daxil olmaqla heç kim onu ala bilməz. Bank kartı məlumatları, xidmətlər üçün nağdsız ödəmə imkanı verən, əldə edən bankın etibarlı ödəniş səhifəsinə daxil edilir.

Arxiv faylar

18. Xidmət aşağıdakı növ çərəzlərdən istifadə edə bilər:

18.1. Ciddi ehtiyac duyulan arxiv fayları. Saytda baxıb tələb olunan xidmətlərdən istifadə etmələri tələb olunur. Bu tip çərəzlər Müştərini qeydiyyatdan keçirərkən və sistemə daxil olarkən istifadə olunur. Bunlar olmadan Müştərinin tələb etdiyi xidmətlər əlçatmaz olur. Bu çərəzlər vacibdir və daimi və ya müvəqqəti ola bilər. Bu tip çərəzlərdən istifadə edilmədən sayt düzgün işləmir.

18.2. İstismar arxiv faylar. Saytın istifadəsi ilə bağlı statistik məlumatlar toplayırlar. Bu sənədlər Müştəridən şəxsi məlumat almır. Bu çərəzlər tərəfindən toplanan bütün məlumatlar statistik və anonimdir. Bu fayların məqsədi:

18.2.1. Saytların istifadəsinə dair statistik məlumatların alınması;

18.2.2. Reklam kampaniyalarının effektivliyinin qiymətləndirilməsi.

Bu faylar qalıcı və müvəqqətidir, həm də həm birinci, həm də üçüncü tərəf faylara istinad edə bilər.

18.3. Funksional arxiv fayları. Bunlar Müştəri tərəfindən verilən məlumatları (istifadəçi adı, dil və ya yer kimi) xatırlamaq üçün istifadə olunur. Bu sənədlər anonim məlumatlardan istifadə edir və Müştərinin digər saytlardakı hərəkətlərini izləmir. Bu fayların məqsədi:

18.3.1. Müştəriyə əvvəllər hər hansı bir xidmətin göstərilib-göstərilməməsi barədə məlumatları xatırlamaq;

18.3.2. Müştəri tərəfindən seçilən üstünlükləri xatırlayaraq bütövlükdə saytla qarşılıqlı əlaqələrin keyfiyyətinin artırılması.

Bu fayların qalıcı və müvəqqətidir, həm də həm birinci, həm də üçüncü tərəf faylara istinad edə bilər.

18.4. Reklam arxiv fayları. Bunlar saytda reklam materiallarını idarə etmək, istifadəçi tərəfindən reklam baxışlarının sayını məhdudlaşdırmaq və reklam kampaniyalarının effektivliyini qiymətləndirmək üçün istifadə olunur. Reklam arxiv fayları üçüncü şəxslər tərəfindən yerləşdirilir - məsələn, reklamçılar və onların agentləri. Bu sənədlər saytdakı üçüncü şəxslər tərəfindən verilən reklamlarla əlaqələndirilir. Həm qalıcı, həm də müvəqqəti ola bilərlər.

19. Arxiv faylarını bloklaya və ya silə bilər, həmçinin Müştərinin istifadə etdiyi brauzerin parametrlərində hərəkətlərini məhdudlaşdıra bilərsiniz.

Cihaz identifikatoru

20. Cihaz identifikatoru haqqında toplanan məlumatlar Müştərinin şəxsi məlumatlarını ehtiva etmir.

21. Cihaz identifikatoru haqqında məlumat toplamağın məqsədi mobil tətbiqetmə istifadəçilərinin daxili uçotu.

Mobil operator məlumatları

22. Xidmət mobil tətbiqetmə vasitəsi ilə Müştəriyə mobil telefon (mobil) xidmətləri göstərən operator barədə məlumat alır.

23. Mobil operator haqqında toplanan məlumatlar Müştərinin şəxsi məlumatlarını ehtiva etmir.

24. Mobil operator haqqında məlumat toplamağın məqsədi, mobil tətbiqetmənin parametrlərində Müştərinin yerləşdiyi ölkə və tətbiqetmə interfeysinin dili barədə məlumatları avtomatik olaraq müəyyənləşdirməkdir.